English Tiếng Việt

global html

 

Địa chỉ tại Thailand: 590/16 Moo 4, Tambon Makhamkoo, Nikhompattana District, Rayong 2180, Thailand
Tel: 038-026-112 hoặc Mr.Gi-Yong Choi (Director)  Mobile. (66) 1-864-2363
Email: heatco.choi@gmail.com

Địa chỉ tại Việt nam: Quốc Oai-Hà Nội, Việt nam
Mr. Gi-Yong Choi (Director) Mobile. (66) 1-864-2363   hoặc    Mr. Tran Ngoc Bac ( Coordinator Manager)  0988 593 158
Email: heatco.choi@gmail.com                                    hoặc  heatco.tranbac@gmail.com