002/2007/HD-MHP & 1201/2018/HD-MHP Quang Ngai

Using Oil Burners PWHT for 06 Spherical tanks: ID 18660mm x 05 units; ID 14520mm x 01 unit ; thickness 29.5~63.5 mm

Project name: 002/2007/HD-MHP & 1201/2018/HD-MHP Quang Ngai

Location: Hoa Phat Steel Plant, Dung Quat industrial, Quang Ngai

 

Đăng kí để nhận một số dịch vụ miễn phí của chúng tôi

Đăng kí ngay

Đăng nhập