Xử Lý Nhiệt Bồn Hình Trụ

 

 

Xử Lý Nhiệt bồn hình trụ bằng phương pháp đốt trong:

– Using Oil Burners PWHT for 01 Vessel: ID 5790mm; L 9120 mm ; thickness 25mm

Project name: 220/TH ENCLOSED GROUND FLARE UNIT

Location: Vina Offshore’s factory,Dong Xuyen industrial, Rach Dua ward, Vung Tau city

 

Xử Lý Nhiệt bồn hình trụ bằng phương pháp đốt trong Lò Xử Lý:

 

– Using Gas Burners PWHT for 01 Vessel: ID 5000mm; L 17000 mm ; thickness 25mm

Project name: NSRP COMPLEX PROJECT ITT* – 1786

Location: Lilama18’s factory,An Dien commune, Ben Cat district, Binh Duong Province

Đăng kí để nhận một số dịch vụ miễn phí của chúng tôi

Đăng kí ngay

Đăng nhập