HEATCO luôn ý thức và trách nhiệm về công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn môi trường, HEATCO có các đối tác đủ năng lực và chứng nhận trong công tác vệ sinh, xử lý chất thải ngoài công trường.