Kiểm Tra Thử Không Phá Hủy

 

 

Thực hiện các phương pháp kiểm tra thông thường (Kiểm tra thẩm thấu, Kiểm tra hạt từ tính, Kiểm tra siêu âm, Kiểm tra chụp phóng xạ và X-quang) và Phương pháp cải tiến nâng cao (Chụp X quang tính toán, Phát xạ âm, TOFD,-Prox, siêu âm tổ hợp pha mối hàn …) trong quá trình lắp đặt ống, ống ngầm nhà máy công nghiệp (Nhà máy lọc dầu, Trạm điện, v.v.) để kiểm tra sản xuất (Sheet Metalwork, Bộ phận máy bay, v.v.) và để bảo trì Cấu trúc kỹ thuật.

Heatco cung cấp các Dịch vụ NDT sau đây với các dụng cụ và phụ kiện thiết yếu. Thanh tra viên và Kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi chuyên về các phương pháp kiểm tra Thử nghiệm Không phá hủy, bao gồm

Kiểm tra siêu âm tổ hợp pha vị trí mối hàn cho 06 bồn cầu Messer Quảng Ngãi

Đăng kí để nhận một số dịch vụ miễn phí của chúng tôi

Đăng kí ngay

Đăng nhập