Tầm Nhìn: Khẳng định vị thế của một công ty Xử Lý Nhiệt tốt nhất tại thị trường việt nam và khu vực

Chiến Lược:

a/ Đa dạng hóa các dịch vụ Xử Lý Nhiệt và dịch vụ kỹ thuật liên quan

Chúng tôi tích cực tìm kiếm và phát triển các công nghệ và ứng dụng trong dịch vụ kỹ thuật dự án,phạm vi dịch vụ của chúng tôi trong nhiều ngành bao gồm: Dầu Khí, Nhiệt Điện, Nhà máy hóa chất…

b/ Nâng cao năng lực dịch vụ

Với số lượng khách hàng trong và ngoài nước ngày càng tăng, chúng tôi luôn chú trọng vào đầu tư con người, trang thiết bị máy móc để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu công việc.

c/ Khẳng định tại thị trường việt nam, vươn đến các thị trường mới trong khu vực

Trong một môi trường luôn có sự cạnh tranh, HEATCO luôn nỗ lực khẳng định mình trong niềm tin từ Quý Khách Hàng và đưa công ty ra tầm khu vực