4000 tons Propylene Storage Tank

Using Gas Burners PWHT for 01 Spherical tanks 4000T: ID 26760mm; thickness 67~70 mm

Project name: 4000 tons Propylene Storage Tank

Location: Rayoung , Thailand

Đăng kí để nhận một số dịch vụ miễn phí của chúng tôi

Đăng kí ngay

Đăng nhập