Ca Mau Gas Plant Processing

Using Oil Burners PWHT for 04 Spherical tanks 2000T, ID = 21000 mm ; thickness 43~53 mm

Project name: Ca Mau Gas Plant Processing

Location: Khanh An Industrial, Khanh An Commune, U Minh district, Ca Mau province

Đăng kí để nhận một số dịch vụ miễn phí của chúng tôi

Đăng kí ngay

Đăng nhập