Dap No.2-Vinachem

Using Oil Burners PWHT for 02 Spherical tanks: ID 21200mm; thickness 30~35mm

Project name: Dap No.2-Vinachem

Location: Tangloong Industrial, Lao Cai province

Đăng kí để nhận một số dịch vụ miễn phí của chúng tôi

Đăng kí ngay

Đăng nhập