General Depopetroceum Products-Stage1

Using Oil Burners PWHT for 01 Spherical tanks: ID 18850mm; thickness 46~48mm

Project name: General Depopetroceum Products-Stage1

Location: Tho Quang ward, Son Tra district, Da Nang city

Đăng kí để nhận một số dịch vụ miễn phí của chúng tôi

Đăng kí ngay

Đăng nhập